Karlovy Vary a Ostrov. To jsou lokality, v nichž naleznete ideální okolnosti pro realizaci seminářů u Vás ve firmě. Školení řidičů referentských i dalších vozidel probíhá na vysoké úrovni díky dlouholetým zkušenostem autoškoly, která se věnuje širokému spektru poskytovaných služeb v souvislosti se získáním řidičského oprávnění nejrůznějších skupin, vykonáním řidičských zkoušek i realizací kondičních jízd. Školení řidičů je prováděno oprávněnými osobami společnosti, která disponuje veškerými potřebnými akreditacemi.

Nabízíme profesionální vzdělávací aktivity pro řidiče

Školení řidičů dle platné legislativy může proběhnout na adrese autoškoly i na adrese firmy zákazníka.Získejte profesionální vzdělání pro výkon Vaší profese řidiče referentského vozidla a informujte se také o dalším servisu, který ověřená autoškola zajišťuje. Kontaktujte školicí středisko autoškoly, která individuálně přihlíží ke každé jednotlivé zakázce tak, aby byl klient s výukou, výcvikem i s cenovou kalkulací za jednotlivé objednané služby maximálně spokojen.